Pravno obvestilo

Predmet tega obvestila je vsebina spletne strani in podstrani na naslovu www.nisemsam.si in povezanih spletnih straneh.

Vsa vsebina na tem spletnem mestu je last ZVEZE ZDRUŽENJ ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE (ZZŠAM) in je zgolj informativne narave. Spletno mesto www.nisemsam.si lahko uporabljate samo pod pogojem, da se v celoti strinjate s Pogoji in določili ter Pravilnikom o zasebnosti, v skladu s katerima deluje spletno mesto www.nisemsam.si.

Za vsebine, ki jih na spletno mesto prispevajo uporabniki ali tretje osebe, lastnik spletnega mesta ne odgovarja in si pridržuje pravico, da jih v primeru neprimernosti odstrani. Hkrati si pridržuje pravico, da vsebino spletnega mesta kadarkoli spremeni in/ali preneha z dopolnjevanjem brez predhodnega obveščanja uporabnikov ter ne odgovarja za posledice tako povzročenih sprememb.

Komentarji in prijave kršitev

Morebitne komentarje in prijave kršitev nam posredujte na elektronski naslov: info@nisemsam.si

Avtorske pravice

Objavljene vsebine in tehnologije predstavljajo avtorske pravice in pravice intelektualne lastnine upravičenca ZZŠAM. Med avtorska dela sodijo predvsem vsi deli programske kode, vsa programska arhitektura, grafični elementi, slike, zvočno in slikovno gradivo ter drugi avtorski elementi, ki jih zaradi narave ni potrebno označevati z oznakami avtorsko zaščiteno. Zaščitena je tudi struktura, kot posamezne idejne rešitve. Vsakršno kopiranje, navajanje, presnemavanje, posnemanje in razširjanje brez vednosti ZZŠAM je prepovedano.