Pravilnik o zasebnosti

Začetek veljavnosti: 14.10.2017

Pravilnik o zasebnosti velja za spletno stran »nisemsam.si« in povezane spletne strani v okviru projekta »nisem sam« (v nadaljevanju »Projekt«), ki se sklicujejo na pravilnik o zasebnosti ali vsebujejo povezavo nanj.

Pomembno je, da natančno preberete pravilnik o zasebnosti, saj s tem, ko postanete član ZVEZE ZDRUŽENJ ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE (v nadaljevanju »ZZŠAS«) ter vsakič, ko uporabljate naše spletne strani in/ali storitve ter ugodnosti in pravice člana ZZŠAM, oziroma ko sodelujete v Projektu, soglašate s praksami, opisanimi v pravilniku o zasebnosti in njegovih dopolnilih. Če ne soglašate s praksami, opisanimi v pravilniku o zasebnosti, ne morete postati član ZZŠAS in ne smete uporabljati naših spletnih strani in/ali storitev.

Če soglašate s tem Pravilnikom o zasebnosti ter vaše soglasje izrazite s klikom na spletni strani, dovoljujete ZZŠAS pridobivanje, obdelavo in uporabo podatkov z upoštevanjem veljavnih zakonov o varstvu osebnih podatkov in sledečih določil.

PRIDOBIVANJE, OBDELAVA IN UPORABA OSEBNIH PODATKOV

Osebni podatki so vsi podatki, ki se navezujejo na določeno osebo ali osebo, ki jo je mogoče prepoznati.

Da postanete član ZZŠAS ter za namen vašega sodelovanja v Projektu bomo mi upravičeni pridobiti, shraniti in obdelati zlasti, a ne omejeno na:
Ime in priimek
Naslov in poštna številka
Davčna številka
Naslov elektronske pošte
Telefonska številka
Spol
Podatek o zaposlitvi
Podatek o izbiri posameznega Združenja iz nabora pogodbenikov ZZŠAM

Za plačilo članarine ter za izvajanje Projekta so potrebni zlasti, a ne omejeno na, naslednji dodatni podatki za potrebe direktne obremenitve:
Številka vašega bančnega računa (IBAN) ter SWIFT koda vaše banke
Vaš podpis
Firma in naslov vašega delodajalca

NAMEN ZBIRANJA PODATKOV

Podatke, ki jih zbiramo, med drugim uporabljamo za:

izvajanje aktivnosti Projekta;
zagotavljanje storitev in aktivnosti, ki jih izvajamo neposredno ali posredno preko pogodbenih partnerjev za namen Projekta;
izvajanje storitev, ki jih zahtevate oziroma naročite;
razumevanje, kako sodelujete v Projektu oziroma uporabljate storitve, da lahko izboljšamo vašo uporabniško izkušnjo;
obveščanje o ponudbah in novostih ZZŠAS ter naših pogodbenih partnerjev in dobaviteljev ter zavarovalnic;
komunikacijo z vami, da vam pošiljamo npr. obvestila o storitvah, sistemska sporočila, elektronska sporočila za potrditev vaše registracije, da vam posredujemo informacije o uporabniškem računu;
za pošiljanje novic, drugih tovrstnih materialov in informacij splošne ali posebne narave;
druge namene na podlagi vašega soglasja.

POSREDOVANJE VAŠIH OSEBNIH PODATKOV

Vaših podatkov brez vašega soglasja ne bomo razkrili tretjim osebam za njihove trženjske ali poslovne namene. Vendar vaše podatke lahko razkrijemo naslednjim subjektom:
našim poslovnim partnerjem – vaše podatke lahko delimo z našimi zaupanja vrednimi poslovnimi partnerji, ki zagotavljajo enak nivo varovanja vaših podatkov kot mi. Ti subjekti lahko uporabljajo vaše podatke zato, da vam zagotavljajo storitve, ki jih zahtevate, ustvarjajo napovedi o stvareh, ki vas zanimajo, ter vam lahko posredujejo promocijska gradiva, oglase in druga gradiva.
ponudnikom storitev – vaše podatke lahko razkrijemo subjektom, ki zagotavljajo storitve za nas ali v našem imenu, kot so podjetja, ki nam pomagajo pri pošiljanju računov ali pošiljajo e-poštna sporočila v našem imenu ali zagotavljajo druge storitve v okviru projekta »nisemsam.si«;
organom pregona – na podlagi zakonske obveznosti posredovanja podatkov, da ravnamo v skladu z zakonodajo ali da se odzovemo na obvezen pravni postopek (kot je odredba o hišni preiskavi ali druga sodna odločba);
da zaščitimo Projekt ali ZZŠAM;
drugim osebam, če tako zahteva zakonodaja ali če je to potrebno za zaščito naših interesov ali interesov Projekta:
da preverimo ali uveljavimo skladnost s pravilniki, ki veljajo za naše storitve;
da zaščitimo pravice, lastnino ali varnost ZZŠAS ali katere koli z nami povezane družbe, poslovnega partnerja ali stranke; in
drugim osebam na podlagi vašega soglasja ali zahteve.

Poleg razkritij, opisanih v tem pravilniku o zasebnosti, lahko podatke o vas delimo s tretjimi osebami, če s tem pisno soglašate ali če to pisno zahtevate.

KAKO SKRBIMO ZA VARNOST VAŠIH PODATKOV?

Podatke, ki jih zbiramo v zvezi s storitvami, smo zaščitili z ustreznimi fizičnimi in tehničnimi ukrepi. Vendar kljub uvedbi ustreznih ukrepov za zaščito vaših podatkov, nobeno spletno mesto, prenos prek interneta, računalniški sistem ali brezžična povezava niso povsem varni.”

HRANJENJE PODATKOV

Z ustreznimi ukrepi skrbimo za to, da so vaši podatki na voljo le toliko časa, kot je to potrebno za namene, za katere so obdelani, ali dlje časa, če to zahteva kakršna koli pogodba in veljavna zakonodaja, ali za statistične namene, za katere veljajo ustrezni zaščitni ukrepi.”

PRAVICE DO INFORMACIJ IN PREKLICA

V skladu z Zakonom o varstvu osebnih podatkov imate pravico do brezplačnih informacij o vaših shranjenih podatkih in po potrebi pravico do popravkov, brisanja ali blokade podatkov. Prosimo, da se za nadaljnje informacije ali uveljavitev pravice do preklica pošljete elektronsko sporočilo na naslov elektronske pošte: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.

POVEZAVE IN IZDELKI TRETJIH OSEB V OKVIRU NAŠIH STORITEV

Naše storitve lahko vključujejo povezave do spletnih mest in storitev tretjih oseb, ki jih ne nadzorujemo. Za varnost ali zasebnost kakršnih koli podatkov, ki jih zbirajo spletna mesta ali druge storitve, ne odgovarjamo. Bodite previdni in preberite izjave o zasebnosti, ki veljajo za spletna mesta in storitve tretjih oseb, ki jih uporabljate.

Vtičniki za družbena omrežja