Pogoji in določila

1. Vaša uporaba spletnega portala www.nisemsam.si

1.1 Vaša uporaba spletnega portala www.nisemsam.si in vseh vsebin, storitev projekta »nisem sam« in drugih sorodnih storitev, ki jih ponujamo mi ali kateri koli drug ponudnik, ki ga določimo (skupaj v nadaljevanju »Projekt«), je predmet pogojev in določil, ki so navedeni v nadaljevanju (skupno “Pogoji”).

2. Sprejemanje pogojev

2.1 PROSIMO, DA POZORNO PREBERETE TE POGOJE. TI POGOJI IN VSI DRUGI POGOJI TER PRAVILNIKI, KI SO NAVEDENI TUKAJ, PREDSTAVLJAJO CELOTEN ZAVEZUJOČ PRAVNI SPORAZUM PRAVNI MED VAMI IN ZVEZO ZDRUŽENJ ŠOFERJEV IN AVTOMEHANIKOV SLOVENIJE (v nadaljevanju »ZZŠAS«) V ZVEZI Z VAŠO UPORABO STORITVE PROJEKTA »NISEM SAM«. Če želite sodelovati v Projektu oziroma uporabljati storitve v okviru Projekta, se morate najprej strinjati s temi pogoji. Če se ne strinjate s pogoji, ne morete sodelovati v projektu oziroma ne morete uporabljati storitev v okviru Projekta.

2.2 ZZŠAS si pridržuje pravico do spremembe teh pogojev s posodobitvijo na svoji spletni strani. O pomembnih spremembah boste obveščeni prek spletne strani, elektronske pošte ali z drugim ustreznim ukrepom. Svetujemo vam, da občasno preverite pogoje za obvestila v zvezi z popravki pogojev. Če po takšni spremembi nadaljujete z uporabo storitve, to pomeni, da sprejemate spremenjene pogoje.

2.3 Storitve ne smete uporabljati ali nam posredovati osebnih podatkov, če: (a) ste mlajši od 18 let; (b) ste oseba, za katero velja prepoved koriščenja storitev v skladu z veljavno zakonodajo, ki velja v državi, kjer prebivate ali (c) se nahajate v državi, kjer ZZŠAS ne zagotavlja svojih storitev.

3. Območje storitve

Projekt se izvaja in storitve v okviru projekta so na razpolago le v Sloveniji. Če ne prebivate v Sloveniji ne smete uporabljati storitev. Družba ZZŠAS lahko z uporabo določenih tehnologij preveri takšno skladnost.

4. Registracija

4.1 Za dostop do Projekta boste morali med postopkom registracije ali za nadaljnjo uporabo storitve posredovati določene osebne podatke. Strinjate se, da boste vedno zagotovili točne, trenutno veljavne in popolne podatke, ki jih je potrebno navesti pri registraciji za sodelovanje v Projektu oziroma na drugih mestih med uporabo storitve v okviru Projekta, kjer je to zahtevano (v nadaljevanju “Registracijski podatki”). Nadalje se strinjate, da boste z urejanjem in posodobitvami vedno zagotavljali točne, veljavne in popolne registracijske podatke. ZZŠAS lahko prekliče vaše pravice do izvajanja vseh ali določenih aktivnosti v okviru Projekta ali dostopa do vseh ali določenih storitev v okviru Projekta, če je kateri koli podatek, ki ste ga posredovali, napačen, nenatančen oziroma nepopoln.

4.2 Če želite ustvariti račun (v nadaljevanju “Račun”), s katerim boste sodelovali v Projektu, morate vnesti naslednje podatke: ime in priimek, naslov in poštna številka, davčna številka, naslov elektronske pošte, telefonska številka, spol, podatek o zaposlitvi, Podatek o izbiri posameznega Združenja iz nabora pogodbenikov ZZŠAM, številka vašega bančnega računa (IBAN) ter SWIFT koda vaše banke, firma in naslov vašega delodajalca

Razumete, da ste vi odgovorni za zagotavljanje tajnosti svojega uporabniškega imena in gesel. Skladno s tem ZZŠAS ni odgovoren za nobene težave, ki bi nastale zaradi vašega računa ali v zvezi z njim, ker niste uspeli zaščititi svojega uporabniškega imena in/ali gesel. Če zaznate ali sumite, da je prišlo do nepooblaščene uporabe vašega uporabniškega imena, gesla ali računa, nas morate o tem nemudoma obvestiti prek elektronske pošte: info@nisemsam.si.

5. Zasebnost

5.1. ZZŠAS spoštuje vašo zasebnost. Za omogočanje ponudbe storitev v okviru Projekta in obdelavo vaših podatkov lahko ZZŠAS od vas zbira določene informacije in osebne podatke ter jih uporabi v skladu s svojim Pravilnikom o zasebnosti. S Sodelovanjem v Projektu in z uporabo storitev v okviru Projekta se strinjate z uporabo vaših informacij v skladu s Pravilnikom o zasebnosti, ki ga najdete na spletni strani: Pravilnik o zasebnosti.

6. Pravica do uporabe pravic intelektualne lastnine

6.1 Vsebine in vsakršna druga programska oprema, ki je na voljo v okviru Projekta, ne bo naprodaj, ampak boste zanjo prejeli licenco za lastno uporabo.

6.2 ZZŠAS (in njegovi podeljevalci licenc, kjer je to ustrezno) je upravičenec do uporabe vseh pravic, nazivov in deležev v Projektu, vključno z vsemi povezanimi pravicami intelektualne lastnine, ki so registrirane ali neregistrirane in kjer koli na svetu takšne pravice obstajajo.

6.3 Nobeno določilo teh pogojev vam ne podeljuje pravice do uporabe katerih koli imen, blagovnih znamk, storitvenih znamk, logotipov, imen domen in drugih razločevalnih značilnosti znamke ZZŠAS

7. Prenehanje

7.1 Ti pogoji veljajo, dokler jih vi ali ZZŠAS ne prekličete v skladu s tukaj navedenimi pogoji.

7.2 Če želite ukiniti svoj račun, nas o tem obvestite prek info@nisemsam.si. ZZŠAS bo vaš račun ukinila takoj, ko prejme vaše obvestilo, pod pogojem, da nimate nobenih neporavnanih obveznosti v zvezi z vašim računom. Po ukinitvi vašega računa bodo vsi podatki in druge informacije v zvezi z vašim računom trajno izbrisani.

7.3 ZZŠAS lahko kadar koli in iz katerega koli razloga ukine vaš račun ali vašo uporabo storitev. O tem vas pisno obvesti na e-poštni naslov, ki je naveden v vaših registracijskih podatkih. Pri ukinitvi boste morali nemudoma poravnati vse neporavnane obveznosti, povezane z vašim računom.

8. Zavrnitve in omejitev odgovornosti

8.1 Spletne strani in vsebine drugih ponudnikov. Storitve na spletnih straneh Projekta lahko vsebujejo povezave do drugih spletnih strani in/ali vsebine. ZZŠAS ne nadzira spletnih strani in vsebine, ki je ne ponuja ZZŠAS, ter ne prevzema odgovornosti za njih.

8.2 Zavrnitve odgovornosti. STORITVE IN VSEBINE SO VAM NA VOLJO PO NAČELIH “KOT JE”, “KJER JE” IN “KOT JE NA VOLJO” TER BREZ KAKRŠNIH KOLI GARANCIJ. ZZŠAS TER NJEGOVI DAJALCI LICENC NE DAJEJO NOBENIH ZAGOTOVIL, JAMSTEV ALI GARANCIJ, IZRECNIH ALI NAKAZANIH, GLEDE STORITEV IN V ZAKONSKO DOLOČENIH OKVIRIH ŠE POSEBEJ ZAVRAČAJO KAKRŠNA KOLI TAKŠNA JAMSTVA, VKLJUČNO VENDAR NE OMEJENO NA KAKRŠNA KOLI NAKAZANA JAMSTVA ZA PRIMERNOST ZA TRŽENJE, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV. BREZ OMEJITVE ŽE NAVEDENE ZAVRNITVE ODGOVORNOSTI ZZŠAS IN NJEGOVI DAJALCI LICENC NE DAJEJO NIKAKRŠNIH ZAGOTOVIL, JAMSTEV ALI GARANCIJ, DA BO STORITEV (I) ZDRUŽLJIVA Z VAŠO STROJNO ALI PROGRAMSKO OPREMO, (II) DELOVALA NEPREKINJENO, PRAVOČASNO, VARNO ALI BREZ NAPAK, (III) VEDNO NA VOLJO OZIROMA BREZ VSAKRŠNIH ŠKODLJIVIH KOMPONENT ALI NAPAK, KI VKLJUČUJEJO, VENDAR NISO OMEJENE NA VIRUSE, MOTNJE, POŠKODBE OZIROMA DRUGE VARNOSTNE ZADEVE, ALI (IV) VARNA ALI ZAŠČITENA (VKLJUČNO Z VSEBINO, KI VAM JE BILA DOSTAVLJENA, ALI PODATKI, KI STE JIH POSREDOVALI) PRED VDORI OZIROMA DRUGIMI VRSTAMI NEPOOBLAŠČENEGA DOSTOPA.

8.3 Omejitev odgovornosti. V ZAKONSKO DOLOČENIH OKVIRIH ZZŠAS IN NJEGOVI DAJALCI LICENC NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSREDNO, NAKLJUČNO, POSLEDIČNO, POSEBNO, EKSEMPLARIČNO ŠKODO ALI KAZNOVALNO ODŠKODNINO OZIROMA ZA IZGUBLJENI DOBIČEK, TUDI ČE JE BIL ZZŠAS OBVEŠČEN O MOŽNOSTIH TAKŠNE ŠKODE.

8.4 Zavedate se, da so zgoraj navedene določbe 8. poglavja teh pogojev smiselne glede na stroške, ki (če sploh) nastanejo z uporabo storitev v okviru Projekta in sprejemate takšno tveganje in/ali ustrezno zavarovanje.

9. Veljavno pravo

Za te pogoje velja zakonodaja v kraju območja vašega stalnega prebivališča, ne glede na določbe mednarodnega zasebnega prava. Za te pogoje ne velja Konvencija Združenih narodov o mednarodni prodaji blaga, katere uporaba je izrecno izključena.

10. Reševanje sporov

Če spor, nasprotja ali razhajanja, ki na kakršen koli način izvirajo iz teh pogojev ali vaše uporabe Storitev, niso rešena sporazumno, bodo le ti predmet neizključne pristojnosti sodišč, v kraju vašega stalnega prebivališča.