Navodila za včlanitev

OSNOVNA NAVODILA ZA VČLANITEV V ČLANSTVO PRO ZZŠAM

1. Izpolnite prijavnico z vsemi podatki in jo potrdite s tipko PRIJAVI SE
2. Neposredno po izpolnitvi prijavnice vam pošljemo na vaš elektronski naslov izpolnjen obrazec za trajnik na vaši banki
3. Izpolnjen obrazec za trajnik natisnite in ga podpišite
4. Izpolnjen obrazec nam posredujte po elektronski pošti prijava@nisemsam.si in tudi na poštni naslov ZVEZA ZŠAM SLOVENIJE, Letališka cesta 16, 1000 Ljubljana
5. Po prejemu vašega obrazca za trajnik, bomo ta obrazec posredovali na vašo banko
6. Takoj, ko bomo s strani banke obveščeni o plačilu prvega obroka članarine, boste s prvim dnem naslednjega meseca od 0:00 ure včlanjeni v članstvo PRO ZŠAM SLOVENIJE
7. Po plačilu prvega obroka članarine boste na vašo elektronsko pošto prejeli račun
8. Vse nadaljnje račune boste prejemali na vašo elektronsko pošto

POTRJUJEM IN SOGLAŠAM:

1. ZZŠAM Slovenije, da zbere in hrani in obdeluje moje osebne podatke, ter jih varuje skladno z veljavno zakonodajo ter v skladu s Pravilnikom o zasebnosti
2. Da me ZZŠAM Slovenije redno obvešča o vseh potrebnih vsebinah vezanih na ČLANSTVO PRO ZZŠAM
3. Z zavarovalnimi pogoji zavarovalnic:
   a. ARAG za zavarovanje pravne zaščite – dokumenti
   b. Triglav za zavarovanje zdravstvene asistence – dokumenti
4. S postopki uveljavljanja odškodninskih zahtevkov na:
   a. Zavarovalnici Triglav po naslednjih navodilih – dokumenti
   b. Zavarovalnici ARAG po naslednjih navodilih – dokumenti

DOLŽNOST ČLANA PRO ZZŠAM SLOVENIJE JE

1. Redno mesečno plačilo članarine preko bančnega trajnika najkasneje do 8. v mesecu

Z REDNIM PLAČEVANJEM ČLANARINE PRIDOBI ČLAN NASLEDNJE UGODNOSTI

1. Pravno zaščito zavarovalnice ARAG
2. Zdravstveno asistenco Zavarovalnice TRIGLAV d.d.
3. Dve strokovni reviji v eni: Prometno varnostni vestnik in revijo Tranzit
4. Nalepko »Trikotnik varnosti« za stransko steklo
5. Člansko SOS kartico
6. Čitalec elektronske kartice voznika skupaj z navodilom za aktiviranje dostopa do aplikacije za analizo vašega delovnega časa
7. Članstvo v ZŠAM

IZČLANITEV ČLANA PRO ZZŠAM SLOVENIJE

1. Če članarina ni plačana najkasneje do konca 21. dne v tekočem mesecu, konec zadnjega dne v tekočem mesecu ob 24:00 uri, članu PRO ZZŠAM prenehajo vse ugodnosti
2. Prenehanje vseh ugodnosti zaradi neplačila članarine pomeni izstop člana iz PRO ZZŠAM
3. Morebitna ponovna včlanitev v članstvo PRO ZZŠAM je mogoča šele po preteku enega leta od izstopa člana PRO ZZŠAM

NA PRIJAVO